Sustainable Local Growing

Een ding heeft de veranderende wereld om ons heen ons heel duidelijk laten zien: onze afhankelijkheid van grondstoffen en producten welke wij importeren.

We gaan van start

U​itgangspunt voor ons plan is een kassen complex van bij de start 5.000 m2.  Het kassen complex heeft een capaciteit van ongeveer 1.300.000 gewassen per jaar. Wij zullen verpakt (voor consument) en onverpakt (voor horeca) gaan leveren. 

Wij hebben ons vanaf de start ten doel gesteld dit project toegankelijk te maken voor de mensen van het eiland en mensen met een gezonde visie op de toekomst. Het is uiteindelijk een groep van zo'n 30 families op Curaçao en in Nederland die een aandeel hebben verworven in het plan. 

Het plan is inmiddels volgestort en dat betekent dat wij van start zijn gegaan met de verdere voorbereidingen. Wij zijn hier enorm dankbaar voor.

Wat we lokaal kweken, hoeven we niet te importeren.
Voor Curaçao, op Curaçao!


Volg ons op de socials